logopeda

Jestem logopedą w specjalizacji neurologopedii, certyfikowanym terapeutą ręki, pedagogiem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, współtwórcą szkoleń z dziedziny Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w części dotyczącej higieny i emisji głosu, twórcą grupy facebookowej „Rozwijamy barwną mowę”; kreatorką rysunków satyrycznych i komiksowych „z chmurką”.

Obecnie prowadzę terapię logopedyczną w przedszkolach, szkole, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Skrzydła” w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju i prywatnych zajęć logopedycznych; pracuję z dziećmi posiadającymi orzeczenia, współpracuję przy szkoleniach z dziedziny Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, rozwijam się w kierunku szkoleń dla nauczycieli.

W szczególności specjalizuję się w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera, spektrum autyzmu, afazją, niepłynnością mowy, w tym jąkaniem, ale również opóźnionym rozwojem mowy, czy też dyslalią.

W trakcie terapii staram się „podążać za dzieckiem”, z uśmiechem wprowadzać dzieci w świat „radości komunikacji z drugim człowiekiem”.

Wykorzystanie potencjału głosu przy zastosowaniu odpowiedniej modulacji w towarzystwie gestu, mimiki, ale również budowanie przyjaznej atmosfery z dzieckiem i rodzicem jest moją mocną stroną w pracy podczas rozwijania kompetencji komunikacyjnej i językowej dziecka.