psycholog/psychoterapeuta

Jestem psychologiem, ukończyłam studia o specjalności psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna. W poradni zajmuję się diagnozą psychologiczną, a także prowadzę indywidualne konsultacje dla dzieci i młodzieży. Obecnie biorę udział jako badacz w projekcie SWPS ,,Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”.

Od kilku lat jestem psychologiem szkolnym, w ramach swojej pracy prowadzę m.in. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, warsztaty psychoedukacyjne oraz terapię psychologiczną. Dodatkowo prowadzę zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (ukończyłam studia podyplomowe na kierunku terapia pedagogiczna).

W swojej pracy wykorzystuję metodę EEG Biofeedback w celu poprawy szybkości uczenia się, zwiększenia koncentracji oraz ułatwienie relaksacji. Ponadto jestem w trakcie czteroletniej szkoły psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT)