logopeda

Jestem logopedą, oligofrenopedagogiem, absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Ukończyłam kurs terapii miofunkcjonalnej. Obecnie pracuję z dziećmi z wadami artykulacyjnymi, opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną.