pedagog

Jestem pedagogiem, w Poradni zajmuję się diagnozą pedagogiczną i terapią

Pierwsze moje kroki w pracy zawodowej stawiałam w roli wychowawcy świetlicy szkolnej, później były wyjazdy na obozy dla dzieci i młodzieży oraz praca trenera szybkiego czytania i technik pamięciowych. Po ukończeniu studiów podyplomowych z diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej główny nurt mojej pracy służy wsparciu dzieci i młodzieży z różnego rodzaju trudnościami w nauce. Zajmuję się diagnozą trudności szkolnych. Prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z

dysfunkcjami, dzieci zdolnych, nieśmiałych, zagrożonych zachowaniami ryzykownymi.