pedagog

Jestem pedagogiem specjalnym o specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną (tyflopedagogika i surdopedagogika) i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się.

Na co dzień pracuję jako nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w szkole Podstawowej, w poradni Skrzydła prowadzę zajęcia indywidualne z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz także terapię pedagogiczną z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.

Staram się stale pogłębiać swoją wiedzę i doświadczenie. Dzięki ukończonym kursom uzyskałam tytuł: Terapeuty Ręki, Trenera Grafomotoryki, Trenera TUS I i II stopnia oraz Trenera Regulacji Emocji Dziecka.

W pracy z dziećmi staram się zarażać pozytywnym nastawieniem i zaangażowaniem. Podczas zajęć wykorzystuję wiele metod, dostosowując je indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka.

Wyznaję zasadę, że każde dziecko posiada swoje mocne strony, tylko trzeba je dostrzec. Jestem nastawiona na współpracę z rodzicami, uważam, że współpracując możemy osiągnąć wspólny sukces.