pedagog

Jestem pedagogiem specjalnym oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, pedagogiem przedszkolnym, terapeutą pedagogicznym, psychoterapeutką w trakcie szkolenia. Ukończyłam studia magisterskie, podyplomowe oraz kursy i szkolenia specjalistyczne. Na co dzień jestem pedagogiem diagnozującym w poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracuję jako pedagog specjalny w przedszkolu wspierając nauczycieli, rodziców oraz dzieci. Prowadzę Poradnictwo Rodzinne z Rodzicami w ramach konsultacji online. W pracy kieruje się podążaniem za dzieckiem oraz łączeniem elementów metod terapii pedagogicznej, mając na celu rozwój mocnych stron i kompensację braków w rozwoju dziecka. W pracy z rodzicami natomiast wspieram, wyposażam w narzędzia i techniki dostosowane do potrzeb dziecka, zgodnych z jego tempem rozwoju oraz do potrzeb rodziny.