logopeda

Ukończyłam studia I i II stopnia na kierunku logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia magisterskie ukończyłam ze specjalnością logopedia kliniczna. Swoją wiedzę stale doskonalę uczestnicząc w kursach i webinarach.

W Poradni Skrzydła prowadzę zajęcia logopedyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Na co dzień pracuję jako logopeda w przedszkolu, gdzie prowadzę zajęcia rewalidacyjne oraz wspomagające wczesny rozwój dzieci z autyzmem, afazją i innymi zaburzeniami rozwojowymi. W wolnym czasie chętnie odkrywam nowe umiejętności, rysuję oraz spaceruję ze swoim kudłatym przyjacielem.