terapeuta si

Jestem wieloletnim nauczycielem wychowania przedszkolnego, dyrektorem w jednym z lubelskich przedszkoli. Ukończyłam pedagogikę na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe z logopedii korekcyjnej na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe na kierunku integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii SI (kurs I i II stopnia przy współpracy z PTIS w Warszawie) na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy oraz kurs I i II stopnia z zakresu Terapii Ręki.

W swojej pracy terapeutycznej staram się łączyć wszystkie swoje specjalizacje i wykorzystywać różnorodne techniki i metody pracy. Podążając za dzieckiem aranżuję zajęcia tak, aby przez zabawę angażować dzieci i osiągać kolejne cele terapeutyczne.

Stale dążę do poszerzania własnego warsztatu pracy, biorąc udział w różnych szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych.