Psychoterapia psychodynamiczna szczególnie opiera się o relację terapeutyczną. Ważny jest także dialog terapeutyczny. Te dwa aspekty mają za zadanie pomóc pacjentowi zrozumieć jego sposób odbierania i kreowania rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej.

Podstawowym narzędziem terapii jest rozmowa.

Terapeuta psychodynamiczny poprzez oddziaływania werbalne pomaga pacjentowi spojrzeć na jego dotychczasowe doświadczenia z innej perspektywy.

W jakich przypadkach warto skorzystać z terapii psychodynamicznej?

Terapię psychodynamiczną można zastosować przy wielu problemach psychicznych. Najczęściej pacjentami terapeutów psychodynamicznych są osoby, które zmagają się z:

 • zaburzeniami nastroju,
 • zaburzeniami odżywiania,
 • zaburzeniami lękowymi,
 • zaburzeniami osobowości,
 • zaburzeniem stresowym pourazowym (PTSD),
 • problemami w relacjach z innymi ludźmi.

Terapia psychodynamiczna: jak przebiega?

Współcześnie sesja z terapeutą pracującym w nurcie psychodynamicznym odbywa się „twarzą w twarz”. Pacjent jest zachęcany do dzielenia się swoimi myślami, fantazjami, skojarzeniami, uzyskuje przyzwolenie na wprowadzenie treści wstydliwych. Terapeuta dostosowuje swoją aktywność do potrzeb i możliwości pacjenta, podążając za dynamiką jego przeżyć psychicznych, poszukuje z pacjentem nowego rozumienia, nie doradza.

Dając poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny towarzyszy pacjentowi w rozwiązaniu nieświadomych konfliktów, w przepracowaniu trudnych wątków jego życia. Korzystając z mechanizmu przeniesienia (w trakcie procesu terapeutycznego, pacjent zaczyna przenosić na terapeutę swoje uczucia, które w przeszłości czuł wobec ważnej dla niego osoby, będącej w centrum emocjonalnego konfliktu) terapeuta umożliwia pacjentowi przeżycie doświadczenia emocjonalnego, które warunkuje zmiany w jego osobowości i staje się bazą do wprowadzenia korzystnych zmian w funkcjonowaniu.

Terapia psychodynamiczna: jak długo trwa?

Czas trwania terapii psychodynamicznej jest określany indywidulanie. Ilość sesji terapeutycznych jaka jest potrzebna aby osiągnąć poprawę stanu psychicznego pacjenta jest zależna mi.in od problemu z jakim zmaga się pacjent, a także od czasu w jakim pojawiają się pierwsze efekty psychoterapii. Należy zwrócić uwagę również na postawę pacjenta w czasie terapii – pacjent powinien być otwarty i szczery w stosunku do swojego terapeuty.

Terapia psychodynamiczna: jakie przynosi efekty?

 • złagodzenie objawów
 • zwiększenie zasobów psychologicznych czyli, wzbogacenie o coś np.:
 • poprawę komunikacji interpersonalnej,
 • budowanie satysfakcjonujących związków,
 • zwiększenie pewności siebie,
 • lepsze radzenie sobie z trudnościami w życiu codziennym

Istotą terapii systemowej są wspólne spotkania członków rodziny z terapeutą (lub dwoma terapeutami). Terapeuta systemowy poznaje klienta w relacji wzajemnych oddziaływań z osobami znaczącymi (z rodziny) i pomaga w poszerzeniu jego spojrzenia na samego siebie w tych relacjach. W podejściu systemowym wszelkie problemy pojawiające się w systemie są rozumiane w kontekście, w którym występują oraz poprzez funkcję, jaką pełnią. Praca systemowa pozwala na szersze rozumienie problemu, uzyskanie odmiennej perspektywy poznawczej każdego z członków rodziny oraz zastosowanie odpowiedniej interwencji. W czasie kolejnych sesji uczestnicy poznają znaczenie i funkcję zgłaszanego problemu oraz wypracowują potrzebne zmiany poprzez modyfikowanie wcześniejszych wzorców relacji i komunikacji.

Podejście systemowe zakłada, że każdy człowiek stanowi integralną część jakiegoś systemu (rodziny), podlega on jego wpływowi oraz wpływa na pozostałych jej członków i okoliczności. Oznacza to, że zmiana zachowania jednostki wymaga przeprowadzenia zmiany w systemie- zmiany kontekstu. W modelu tym przyjmuje się cyrkularny charakter przyczynowości, nie linearny. Terapeuci korzystają m.in. z takich technik terapeutycznych jak: praca na genogramie, przewartościowanie, odtwarzanie interakcji, restrukturyzacja – zakreślenie granic, pozytywne konotacje, praca na zasobach, paradoks i inne.

W spotkaniach mogą wszyscy członkowie rodziny (rodzice z dziećmi) lub sami rodzice.

Czasem z pozoru małe, ale powtarzane zbyt często błędy w diecie mogą być przyczyną wielu problemów, pozornie z dietą niezwiązanych. Badania naukowe już dawno udowodniły, że to co jemy znacząco wpływa na wygląd, samopoczucie oraz stan zdrowia. Konsultacja z dietetykiem pomoże przyjrzeć się w jaki sposób odżywianie wpływa na funkcjonowanie. Dietetyk pomaga zmodyfikować i wzbogacić dietę o potrzebne składniki zabezpieczające przed wystąpieniem deficytów pokarmowych, które mają znaczący wpływ na funkcjonowanie fizyczne i psychiczne.