Zapraszamy na SZKOŁĘ DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW cz. 1 rodziców, wychowawców, nauczycieli, pedagogów i psychologów.

Szkoła dla Rodziców, to cykl spotkań warsztatowych rozwijających kompetencje rodzicielskie i wychowawcze (łącznie 30 godz.)

Poprzez warsztaty „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”:

• znajdziesz wiele inspiracji do poszukiwania nowych rozwiązań oraz wprowadzania drobnych zmian prowadzących do poprawy relacji z dzieckiem,

• przekonasz się, jak można kochać dziecko i wymagać jednocześnie, a przez to uzyskiwać długofalowe efekty wychowawcze

Tematyka zajęć:

• Granice w relacjach rodzinnych

• Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć

• Aktywne, wspierające słuchanie

• Zachęcanie dziecka do współdziałania

• Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka

• Uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole

• Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka

• Budowanie realnego poczucia własnej wartości u dziecka

• Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów metodą „bez porażek”

TERMINY: 9.10, 16.10, 23.10, 30.10, 6.11, 13.11, 20.11, 27.11, 4.12, 11.12, w godzinach 17:00-20:00

Zapisy przyjmujemy również telefonicznie: 605 277 570

CENA: 840 zł

Kwotę w wysokości 840 zł prosimy wpłacić na konto

22 1240 5497 1111 0010 7774 6750

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: “Imię i nazwisko lub nazwa placówki – Szkoła cz. 1”.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc opłaty należy dokonać po wysłaniu zgłoszenia.

Istnieje możliwość płatności w ratach, napisz do nas w tej sprawie.

W ramach opłaty za szkolenie zapewniamy: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie ukończenia szkolenia.

MIEJSCE: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SKRZYDŁA, ul. Jutrzenki 24 w Lublinie

PROWADZĄCY:

Karolina Sendecka – jestem psychoterapeutą psychodynamicznym, socjoterapeutą, Trenerem Umiejętności Wychowawczych, Dyrektorem Niepublicznej Poradni SKRZYDŁA w Lublinie, mamą dorosłej już córki.

Daniel Capała – jestem trenerem, realizatorem Szkoły dla Rodziców i Wychowawców cz. 1, 2 i 3; wieloletnim instruktorem harcerskim, mężem, ojcem 4 dzieci.