Zapraszamy na szkolenie:

BILATERALNA INTEGRACJA – PROGRAM TERAPEUTYCZNY.

Do udział w szkoleniu zapraszamy:

– nauczycieli,

– terapeutów metody SI, Tomatisa, Johansena itp.,

– pedagogów i pedagogów specjalnych,

– logopedów i neurologopedów,

– psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi,

– fizjoterapeutów.

Ramowy program szkolenia:

– podstawy neurologiczne,

– czym są zaburzenia bilateralnej integracji,

– etiologia,

– diagnoza – zapoznanie z występującymi objawami i ich diagnostyką,

– zajęcia praktyczne, ćwiczenia technik bilateralnej integracji i układanie programu terapii,

– postępowanie terapeutyczne:

a) w domu,

b) w szkole,

Bilateralna Integracja – program terapeutyczny (32h):

– bardzo duża ilość ćwiczeń (około 400) pozwalająca na indywidualne podejście do pacjenta,

– uczestnik może pracować indywidualnie i grupowo,

– każdy sam układa program terapii w oparciu o wskazówki z kursu,

– terapeuta ma obowiązek uczestniczyć po roku w dwudniowej superwizji (jej cena waha się w zależności od liczby uczestników), która jest dalszym etapem szkolenia i daje możliwość poznania jeszcze większej ilości ćwiczeń i zapoznaniem się z najnowszymi badaniami oraz wiadomościami na tematy związane z bilateralną integracją (np. na temat mózgu),

– prawo do wykonywania pełnej diagnozy i pisania raportów z oceny procesów ruchowych,

– uczestnik dostaje certyfikat i zostaje terapeutą BI,

– ma prawo posługiwać się logo BI,

– możliwość dalszego rozwoju np. zdobycie tytułu trenera programu szkolnego (trener może prowadzić szkolenia – program szkolny) lub ukończenie BMT (program przeznaczony do pracy w ramach wychowania fizycznego, kiedy będzie już w Polsce).

Osoby po zdaniu egzaminu otrzymują certyfikat terapeuty bilateralnej integracji, potwierdzony otrzymaną z licencją z Wielkiej Brytanii.

TERMINY: 6 listopada w godzinach 17.00-21.00 online część teoretyczna oraz 8-10 listopada stacjonarnie plus części teoretyczne online podczas ćwiczeń (głównie niedziela)

Zapisy przyjmujemy również telefonicznie: 605 277 570

CENA: 3150 zł

Kwotę w wysokości 3150 zł prosimy wpłacić na konto

22 1240 5497 1111 0010 7774 6750

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: “Imię i nazwisko – bilateralna”.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc opłaty należy dokonać po wysłaniu zgłoszenia.

MIEJSCE: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SKRZYDŁA, ul. Jutrzenki 24 w Lublinie

PROWADZĄCY:

Martin Rychetsky – jestem terapeutą pracującym z dziećmi z problemami w nauce, terapeutą metody bilateralnej integracji – program terapeutyczny, trenerem metody bilateralnej integracji, superwizorem metody indywidualnej stymulacji słuchu JIAS, Certyfikowanym Specjalistą Autyzmu (Niemcy 2014) – prestiżowy kurs kształcący specjalistów w zakresie diagnozy i terapii autyzmu. Obecnie prowadzę Rychetsky Optical.

Katarzyna Rychetsky – jestem pedagogiem korekcyjnym i wczesnoszkolnym, terapeutą National Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena – IAS, terapeutką Bilateralnej Integracji i trenerką tej metody. Organizuję szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Obecnie prowadzę Centrum Metody Johansen – IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start. Przez wiele lat byłam pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech. Pracowałam także w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.