CZY ZMUSZAĆ DZIECKO DO JEDZENIA?

NEOFOBIA ŻYWIENIOWA WYZWANIEM DLA WYCHOWAWCÓW

ODBIORCY: Wychowawcy młodszych dzieci, szczególnie nauczyciele przedszkola, nauczyciele wspomagający, kadra opiekuńcza w żłobku i przedszkolu, personel pomocniczy żłobka i przedszkola.

OPIS: Neofobia żywieniowa to czas w rozwoju dziecka, który przypada głównie na etap edukacji przedszkolnej. W głowach wychowawców rodzi się wówczas wiele pytań: czy każda trudność z jedzeniem w tym wieku jest przejściowa? Jak reagować na odmowy dzieci? Czy relacjonować rodzicom menu dziecka z pobytu w przedszkolu?

CELE SZKOLENIA: Zapoznanie uczestników z jednostkami diagnozowanymi u dzieci z trudnościami w karmieniu, zapoznanie z podziałem odpowiedzialności i zadań pomiędzy nim-rodzicem-terapeutą karmienia-dzieckiem, zapoznanie z działaniami wspomagającymi proces.

PROGRAM SZKOLENIA:

CZĘŚĆ I. Zrozumieć dziecko

– do kogo trafić może “niejadek”?

– jakie zaburzenia diagnozuje się w przypadku trudności z jedzeniem?

– rola wychowawcy w procesie trudności z karmieniem/jedzeniem.

CZĘŚĆ II. Jak wychowawca może wspomóc terapię?

– organizacja posiłków,

– presja,

– masaże (zasady i przydatne gadżety),

– wspomaganie motoryki,

– wspomaganie sensoryki,

– komunikacja (reakcja na odmowę, zachęcanie, mówienie o jedzeniu),

– zabawa jedzeniem tzw. oswajanie.

KORZYŚCI:

– wychowawca nabędzie umiejętność przesiewowego odróżniania dzieci, które przechodzą naturalny dla rozwoju czas neofobii od dzieci, które potrzebują pomocy specjalistycznej,

– wychowawca nabędzie wiedzę na temat przeprowadzania rozmów z rodzicami oraz osób, do których można skierować rodzinę po pomoc,

– wychowawca uzyska praktyczne wskazówki dotyczące komunikacji podczas posiłku,

– uczestnik pozna zasady organizacji posiłku w grupie,

– uczestnik dowie się, jakie zabawy może wprowadzić w grupie, by włączać oswajanie produktów a także profilaktykę rozwoju trudności z karmieniem,

– pedagog pozna gadżety wspomagające lub włączane do terapii karmienia oraz uzyska wiedzę na temat ich obsługi, by kontynuować proces terapii także w sytuacjach codziennych.

TERMIN: 21 marca, godz. 18:00 – 20.30

CENA: 190 zł

Kwotę w wysokości 190 zł prosimy wpłacić na konto: 22 1240 5497 1111 0010 7774 6750

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: “Imię i nazwisko – Żywienie”

Opłaty należy dokonać po wysłaniu zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona.

MIEJSCE: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Skrzydła, ul. Jutrzenki 24, Lublin

Zapisy przyjmujemy również telefonicznie: 605 277 570

MATERIAŁY SZKOLENIOWE: Uczestnik otrzymuje: materiał pdf charakteryzujący różne jednostki trudności z karmieniem, notatkę „przesiewową” dla odróżnienia neofobii żywieniowej od trudności wymagających terapii, skrypt komunikatów wspierających, przykłady komunikatów i zachowań zawierających presję, zasady oswajania.

PROWADZĄCA: Monika Budkowska – jestem neurologopedą, logopedą audiologiem, terapeutą karmienia i wybiórczości pokarmowej oraz terapeutą miofunkcjonalnym. Doświadczenie terapeutyczne zdobywam na co dzień pracując z dziećmi, dydaktycznie rozwijam się jako szkoleniowiec oraz wykładowca akademicki. W przestrzeni internetowej można spotkać mnie na profilu facebook „Domowa logopedia Monika Budkowska” oraz w grupie „Wybiórczość pokarmowa”, którą administruję i zarządzam. Prywatnie interesuję się rozwojem osobistym i psychologią a sztukę wystąpień publicznych szlifuję w lubelskim klubie Toastmasters.