Zapraszamy na szkolenie SPOTKANIA Z LEONEM.

Szkolenie przygotowuje do realizacji zajęć z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych wg autorskiego Programu „Spotkania z Leonem”, przeznaczonego dla dzieci w wieku 5-9 lat.

Cele szkolenia:

• zdobycie wiedzy na temat agresji u dzieci w wieku przedszkolnym, jej celów i uwarunkowań,

• nabycie umiejętności skutecznego reagowania na zachowania agresywne dzieci,

• przygotowanie uczestników do prowadzenia z dziećmi zajęć z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych wg Programu „Spotkania z Leonem”.

Tematyka szkolenia:

• problematyka złości i agresji dzieci młodszych:

– odróżnianie złości od agresji oraz łamania norm i zasad,

– zasady i umiejętności doraźnej reakcji na agresję,

– sposoby postępowania z uczestnikami agresywnych konfliktów,

• poznanie celów, treści i metod programu „Spotkania z Leonem”,

• praktyczne poznanie i ćwiczenie scenariuszy zajęć.

Wykaz scenariuszy

1. Czego potrzebujemy, żeby czuć się dobrze?

2. Przyjemne i nieprzyjemne uczucia

3. Złość

4. Jak mogę sobie poradzić, gdy ktoś mi dokucza?

5. Czy wolno skarżyć?

6. Jak pomóc innym?

7. Czy warto dokuczać innym?

8. Przepraszanie

9. Współpraca w grupie

10.Rozwiązywanie konfliktów

TERMINY:

5 października 2024 r., godz. 9.00-17.00

6 października 2024 r., godz. 9.00-17.00

Zapisy przyjmujemy również telefonicznie: 605 277 570

CENA: 550 zł

Kwotę w wysokości 550 zł prosimy wpłacić na konto

22 1240 5497 1111 0010 7774 6750

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: “Imię i nazwisko lub nazwa placówki – Leon”.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc opłaty należy dokonać po wysłaniu zgłoszenia.

MIEJSCE: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SKRZYDŁA, ul. Jutrzenki 24 w Lublinie

PROWADZĄCA:

Ewa Czemierowska – Koruba – jestem psychologiem, współautorką programów profilaktycznych „Spójrz Inaczej”, „Spójrz Inaczej na agresję” i „Spotkania z Leonem”, autorką i współautorką wielu publikacji o tematyce wychowawczo-profilaktycznej. Jestem trenerem II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trenerem Stowarzyszenia „Spójrz Inaczej”, edukatorem MEN.

Mam długoletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą; od wielu lat prowadzę warsztaty i treningi psychologiczne dla dorosłych, głównie w zakresie umiejętności interpersonalnych i wychowawczych, profilaktyki uzależnień i agresji oraz różnych form pomocy psychologicznej.