Zapraszamy na szkolenie SPOTKANIA Z LEONEM.

Szkolenie przygotowuje do realizacji zajęć z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych wg autorskiego programu „Spotkania z Leonem”, przeznaczonego dla dzieci w wieku 5-9 lat.

Program zawiera 10 ilustrowanych scenariuszy zajęć, stanowiących cykl; każde przewidziane jest do poprowadzenia podczas jednego spotkania z dziećmi, mniej więcej co 1-2 tygodnie.

Uczestnicy szkolenia w cenie kursu otrzymują materiały merytoryczne oraz materiały metodyczne do prowadzenia zajęć (w formie elektronicznej).

Cele szkolenia:

– zdobycie wiedzy na temat agresji u dzieci w wieku przedszkolnym, jej celów i uwarunkowań,

– nabycie umiejętności skutecznego reagowania na zachowania agresywne dzieci,

– przygotowanie uczestników do prowadzenia z dziećmi zajęć z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych wg Programu „Spotkania z Leonem”.

Tematyka szkolenia:

1. problematyka złości i agresji dzieci młodszych:

– odróżnianie złości od agresji oraz łamania norm i zasad,

– zasady i umiejętności doraźnej reakcji na agresję,

– sposoby postępowania z uczestnikami agresywnych konfliktów,

2. poznanie celów, treści i metod programu „Spotkania z Leonem”,

3. praktyczne poznanie i ćwiczenie scenariuszy zajęć.

Wykaz scenariuszy:

1. czego potrzebujemy, żeby czuć się dobrze,

2. przyjemne i nieprzyjemne uczucia,

3. złość

4. jak mogę sobie poradzić, gdy ktoś mi dokucza,

5. czy wolno skarżyć,

6. jak pomóc innym,

7. czy warto dokuczać innym,

8. przepraszanie,

9. współpraca w grupie,

10. rozwiązywanie konfliktów.

TERMIN: 2 marca 2024 r., 9.00 – 17.00 i 3 marca 2024 r., godz. 9.00 – 17.00

CENA: 540 zł

Kwotę w wysokości 540 zł prosimy wpłacić na konto: 22 1240 5497 1111 0010 7774 6750

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: “Imię i nazwisko lub nazwa placówki – Leon”.

Opłaty należy dokonać niezwłocznie po wysłaniu zgłoszenia.

MIEJSCE: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Skrzydła, ul. Jutrzenki 24, Lublin

ZAPISY: https://forms.office.com/e/hLLSSJrDVb

lub telefonicznie: u Moniki Iwanek 605 277 570

PROWADZĄCA:

Ewa Czemierowska – Koruba – jestem psychologiem, współautorką programów profilaktycznych „Spójrz inaczej”, „Spójrz inaczej na agresję” i „Spotkania z Leonem”, autorką i współautorką wielu publikacji o tematyce wychowawczo-profilaktycznej. Jestem trenerem II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trenerem Stowarzyszenia „Spójrz Inaczej”, edukatorem MEN.

Mam długoletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą; od wielu lat prowadzę warsztaty i treningi psychologiczne dla dorosłych, głównie w zakresie umiejętności interpersonalnych i wychowawczych, profilaktyki uzależnień i agresji oraz różnych form pomocy psychologicznej.