Zapraszamy na SZKOŁĘ DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW cz. 1: rodziców, wychowawców, nauczycieli, pedagogów i psychologów.

Szkoła dla Rodziców, to cykl spotkań warsztatowych rozwijających kompetencje rodzicielskie i wychowawcze (łącznie 30 godz.). Program jest rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Poprzez warsztaty „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”:

– znajdziesz wiele inspiracji do poszukiwania nowych rozwiązań oraz wprowadzania drobnych zmian prowadzących do poprawy relacji z dzieckiem,

– przekonasz się, jak można kochać dziecko i wymagać jednocześnie, a przez to uzyskiwać długofalowe efekty wychowawcze.

Tematyka zajęć:

– granice w relacjach rodzinnych,

– rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,

– aktywne, wspierające słuchanie,

– zachęcanie dziecka do współdziałania,

– modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,

– uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,

– wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,

– budowanie realnego poczucia własnej wartości u dziecka,

– konstruktywne rozwiązywanie konfliktów metodą „bez porażek“.

TERMINY: 06.03, 13.03, 20.03, 27.03, 03.04, 10.04, 17.04, 24.04, 17.04, 24.04, w godzinach 17-20.

CENA: 719 zł

Kwotę w wysokości 719 zł prosimy wpłacić na konto: 22 1240 5497 1111 0010 7774 6750

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: „Imię i nazwisko lub nazwa placówki – Szkoła cz. 1″.

Opłaty należy dokonać po wysłaniu zgłoszenia, liczba miejsc jest ograniczona.

MIEJSCE: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Skrzydła, ul. Jutrzenki 24, Lublin

Istnieje możliwość opłaty w ratach, napisz do nas w tej sprawie.

W ramach opłaty za szkolenie zapewniamy: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie ukończenia szkolenia.

ZAPISY: https://forms.office.com/e/Di6iX0hXdA

lub telefonicznie pod nr: 605 277 570

PROWADZĄCY:

Karolina Sendecka – jestem psychoterapeutą psychodynamicznym, socjoterapeutą, Trenerem Umiejętności Wychowawczych, Dyrektorem Niepublicznej Poradni Skrzydła w Lublinie oraz mamą dorosłej córki.

Daniel Capała – jestem trenerem, realizatorem Szkoły dla Rodziców i Wychowawców cz. 1, 2 i 3, wieloletnim instruktorem harcerskim, mężem i ojcem 4 dzieci.