Zapraszamy na szkolenie z HIGIENY I EMISJI GŁOSU.

W trakcie szkolenia:

– rozwiniesz podstawowe umiejętności z zakresu samokształcenia głosu,

– zdobędziesz wiedzę dotyczącą problematyki rozluźniania, oddechu i podstawowych składowych poprawnej emisji,

– otrzymasz wsparcie świadomości indywidualnych ograniczeń, uwarunkowań oraz możliwości rozwoju aparatu emisji i artykulacji,

– rozwiniesz podstawowe kompetencje w dziedzinie emisji i komunikacji werbalnej,

– poznasz wiedzę z zakresu profilaktyki higieny głosu.

TERMIN: 16 marca 2024 r., godz. 9.00 – 12.00

KWOTA: 160 zł

Kwotę w wysokości 160 zł prosimy wpłacić na konto: 22 1240 5497 1111 0010 7774 6750

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: “Imię i nazwisko lub nazwa placówki – Emisja głosu”

Opłaty należy dokonać po wysłaniu zgłoszenia, liczba miejsc jest ograniczona.

MIEJSCE: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Skrzydła, ul. Jutrzenki 24, Lublin

ZAPISY: https://forms.office.com/e/U0pfS8f9wG

lub telefonicznie: u Moniki Iwanek 605 277 570

PROWADZĄCA:

Magdalena Olszak – jestem logopedą w specjalizacji neurologopedia, certyfikowanym terapeutą ręki, pedagogiem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, współtwórcą szkoleń z dziedziny Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w części dotyczącej higieny i emisji głosu, twórcą grupy facebookowej „Rozwijamy barwną mowę”, kreatorką rysunków satyrycznych i komiksowych „z chmurką”. Obecnie prowadzę terapię logopedyczną w przedszkolach, szkole, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Skrzydła” w ramach wczesnego wspomagania rozwoju i prywatnych zajęć logopedycznych; pracuję z dziećmi posiadającymi orzeczenia, współpracuję przy szkoleniach z dziedziny Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, rozwijam się w kierunku szkoleń dla nauczycieli. Specjalizuję się w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera, spektrum autyzmu, afazją, niepłynnością mowy, w tym jąkaniem, ale również opóźnionym rozwojem mowy, czy też dyslalią. W trakcie terapii staram się „podążać za dzieckiem”, z uśmiechem wprowadzać dzieci w świat „radości komunikacji z drugim człowiekiem”. Wykorzystanie potencjału głosu przy zastosowaniu odpowiedniej modulacji w towarzystwie gestu, mimiki jest moją mocną stroną w pracy podczas rozwijania kompetencji komunikacyjnej w trakcie terapii.